Skicka in abstract

Under sidan som heter Format kan du läsa om de olika presentationsformer som kommer att finnas på konferensen och vad du ska tänka på när du skriver ditt abstract. Längst ner på denna sida finns sedan en länk till inlämningen.

Innan du påbörjar inlämningen ber vi dig att ta ställning till några saker:

Under inlämningen kommer du att bli ombedd att knyta din presentation till ett format, men också en viss inriktning. Du kan välja mellan de teman som står här nedan. Max tre är möjliga att välja och vi hoppas att dina val så småningom ska hjälpa oss att hitta lämpliga granskare och hjälpa oss att göra ett bra konferensschema.

 • Kritiskt tänkande
 • Breddat deltagande
 • Socialt ansvarstagande
 • Samverkan
 • Kvalitet i högre utbildning
 • Kurs- och programutveckling och studenters delaktighet
 • Forskarutbildning
 • Bedömning och examination
 • Lärandemiljöer
 • Digital kompetens och E-lärande
 • Kollegialt lärande
 • Internationalisering
 • Professionsutbildning

Om du vill genomföra en muntlig presentation kommer du att få frågan om du kan tänka dig att presentera inför en delvis digital publik, som närvarar via Zoom. Det är då alltså både deltagare på plats på Campus Flemingsberg och digitala deltagare via Zoom. Naturligtvis hjälper vi dig med tekniken om du önskar.

Om du vill genomföra en workshop kommer du att få frågan om du vill genomföra den med enbart deltagare på plats, eller med deltagare i Zoom. Om du väljer det digitala alternativet vill vi att du som presentatör är på plats, så att vi kan hjälpa dig med tekniken. Deltagarna i Zoom kan naturligtvis både tänkas vara på konferensen, eller på annan ort.

När du har skickat in ditt bidrag får du ett bekräftelsemejl.

Efter den 1 mars 2020 kommer abstractet att granskas anonymt av två sakkunniga. Som stöd har de bedömningskriterier som du kan ta del av. Du får veta om ditt bidrag accepterats eller inte i början av maj. Kom ihåg att anmäla dig som deltagare på konferensen efter den 1 mars 2020.

Är du redo att skicka in? Bra! Klicka här för att komma till inlämning av abstract.