Preliminärt program

Onsdag 7/10

 

Möjlighet för presentatörer att testa ljud och bild tillsammans med konferensarrangörerna kl. 09:30-10:30.

11:00-11:15    Konferensens öppnande

11:30-12:30    Plenar: Prof. Arjen Wals

13:15-14:00    Parallella sessioner

14:15-15:15    Parallella sessioner

15:30-16:30    Parallella sessioner

 

Torsdag 8/10

 

09:00-09:45    Inbjuden talare: Johanna Gustafsson Fürst.

    Parallella sessioner

10:15-11:15    Parallella sessioner

11:30-12:15    Parallella sessioner

13:15-14:15    Plenar: Patricia Staaf

14:45-15:45    Paneldebatt #1 Förutsättningar för hållbart lärande 

    Parallella sessioner

16:00-17:00    Parallella sessioner

 

Fredag 9/10

 

09:00-09:45    Parallella sessioner

10:00-11:00    Inbjuden talare: Anders Söderholm & Andrea Amft, UKÄ

    Parallella sessioner

11:15-12:15     Parallella sessioner

13:00-13:45     Paneldebatt #2 Vad är hållbart lärande?

13:45-14:00     Avslutning