Preliminärt program

Onsdag 7/10

 

10:30-13:00  Registrering, kaffe och fralla

13:00-13:30  Inledning, konferensens öppnande

13:30-14:30  Huvudtalare: Arjen Wals

14:30-15:00  Fika

15:00-16:00  Parallella sessioner

16:00-16:20  Paus

16:20-17:00  Parallella sessioner

17:15-18:30  Välkomstmottagning på campus, arrangerat av Huddinge kommun

Torsdag 8/10

09:00-09:45  Inbjuden talare: Johanna Gustafsson Fürst

09:45-10:15  Fika

10:15-11:15  Parallella sessioner

11:15-11:30  Paus

11:30-12:10  Parallella sessioner

12:10-13:15  Lunch

13:15-14:15  Huvudtalare: Patricia Staaf

14:15-14:45  Fika

14:50-15:45  Paneldebatt #1

15:45-16:00  Paus

16:00-16:40  Parallella sessioner

18:30  Konferensmiddag

Fredag 9/10

09:00-09:40 Parallella sessioner

09:40-10:00 Fika

10:00-11:00 Huvudtalare: Maureen Linker

11:15-12:15 Parallella sessioner

12:15-13:00 Lunch

13:00-13:45 Paneldebatt #2

13:45-14:00 Avslutning