DAGAR
TIMMAR
MINUTER
SEKUNDER

Vi har nu räknat ihop alla bekräftade presentationer och kan meddela att hela 144 olika bidrag står i startfältet för vår digitala konferens den 7-9 oktober! Som arrangörer känner vi oss glada och tacksamma. Ett första schema kommer att läggas ut i början av september – håll ut! Några hållpunkter finns redan nu under fliken program.

Vi kan redan nu avslöja att vi planerar för upp till 10 parallella sessioner (alltså 10 parallella zoom-händelser) att välja mellan för dig som deltar. Det kommer också att finnas olika diskussionsforum och mer oplanerade arrangemang där vi alla kan träffas för att diskutera, byta erfarenheter eller bara fika. Efter beskedet om att återigen öppna upp lärosätena till höstterminen hoppas vi att paneldebatterna ska sändas live från campus, om än utan publik på plats.

Anmälan är öppen fram till den 20 september! Välkommen!

HÅLLBART LÄRANDE I FOKUS

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkandesocialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi är stolta över att konferensen kommer att gästas av två huvudtalare: Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) och Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet. Dessutom kommer Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och lektor i konst, att tala under titeln Kritik Ansvar Omorientering och vi får höra Anders Söderholm och Andrea Amft (båda UKÄ) berätta om resultat från uppföljningen av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Utöver detta får du ta del av tankar kring hållbart lärande och förutsättningar för hållbart lärande i två paneldebatter, varav ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gästar den senare.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen utgår ifrån Campus Flemingsberg, i Huddinge, söder om Stockholm. Här ligger Södertörns högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda Korsets Högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.