Stort tack till alla presentatörer och deltagare!

NU2020 ägde rum 7-9 oktober 2020 som en digital konferens med utgångspunkt från lärosätena på Campus Flemingsberg i Stockholm: Södertörns högskola, KTH, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda korsets högskola. Drygt 400 personer deltog i konferensen.

Konferensen rymde 134 enskilda presentationer, 4 inbjudna talare och två panelsamtal. Du kan ta del av konferensens program i efterhand via programmenyn och genom vår abstractbok som du finner här. 

Vi använde Padlet, en digital och interaktiv anslagstavla, under konferensen. De deltagare som själva vill dela med sig av sina powertpoint-bilder kan gärna göra det i Padlet, under den dag som deras presentation ägde rum. Padletsidorna kommer att raderas två veckor efter konferensen, 21/10. Fram till dess kan du nå dem genom länkarna nedan:

Onsdagens Padlet

Torsdagens Padlet 

Fredagens Padlet 

Konferensen har en sida på Facebook under NU2020 och använde hashtaggen #nu2020se

HÅLLBART LÄRANDE I FOKUS

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkandesocialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi är stolta över att konferensen kommer att gästas av två huvudtalare: Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) och Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet. Dessutom kommer Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och lektor i konst, att tala under titeln Kritik Ansvar Omorientering och vi får höra Anders Söderholm och Andrea Amft (båda UKÄ) berätta om resultat från uppföljningen av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Utöver detta får du ta del av tankar kring hållbart lärande och förutsättningar för hållbart lärande i två paneldebatter, varav ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gästar den senare.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen utgår ifrån Campus Flemingsberg, i Huddinge, söder om Stockholm. Här ligger Södertörns högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda Korsets Högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.