DAGAR
TIMMAR
MINUTER
SEKUNDER

 

Stort tack för alla inlämnade abstract till NU2020! Vi har totalt fått in 168 abstracts, som nu bedöms av våra granskare. I början av maj får alla presentatörer ett besked om de är antagna eller inte.

Många arrangemang ställs in nu på grund av det osäkra läget med Covid-19. Vårt mål är att konferensen ska bli av och vi arbetar med det målet framför oss. Om vi måste styra om konferensen, och t.ex. genomföra en större del av konferensen digitalt, så meddelas detta snarast på webbplatsen och Facebooksidan NU2020.

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkandesocialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Vi är stolta över att konferensen kommer att gästas av tre huvudtalare: Maureen Linker, Professor of Philosophy (University of Michigan-Dearborn, USA), Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) samt Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet. Dessutom kommer Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och lektor i konst, för att tala om kritiskt tänkande i konstnärliga utbildningar.

Utöver detta får du ta del av tankar kring hållbart lärande och förutsättningar för hållbart lärande i två paneldebatter, varav ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gästar den senare. Dessutom kommer SMI att bjuda på en konsert som delvis framförs på campus, delvis på distans.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen äger rum strax söder om Stockholm, på Campus Flemingsberg i Huddinge. Här ligger Södertörns högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda Korsets Högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.