DAGAR
TIMMAR
MINUTER
SEKUNDER
Mer information om konferensen kommer att publiceras på den här sidan under hösten 2019.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen äger rum på Campus Flemingsberg, söder om Stockholm. I området finns Södertörns högskola, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda korsets högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.