FÖRSTA PROGRAMMET UTE NU

Vi är glada och stolta över att det är så många som vill delta i den virtuella konferensen NU2020! Vi förstår att det är många som hade hoppats på att vi skulle få ses i oktober, men vi gör vårt yttersta för att årets konferens ändå ska bli full av roliga och kanske oväntade möten!

Vi har nu lagt upp ett program där alla presentatörer finns inlagda i en sökbar PDF. Alla tillhörande abstract finns tillgängliga i en abstractbok som också kan laddas ner.

Den som har hunnit anmäla sig till konferensen kommer inom kort också att få tillgång till ett digitalt program, där abstracten är direkt länkade till varje programpunkt. Programmet kräver inloggning och vi återkommer med information över e-post till dem som anmält sig om hur detta går till. Observera att också alla presentatörer måste vara anmälda till konferensen. Vi behöver din anmälan senast 6 oktober (förlängd tid).

Håll dig gärna uppdaterad genom att följa oss på facebook under NU2020.

FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID

Vi öppnar nu för sen anmälan fram till och med 6 oktober 2020.

 

NU BÖRJAR NEDRÄKNINGEN

 

Vi använder zoom för plenarer, inbjudna talare, muntliga presentationer och workshoppar. Vi kommer därtill att ha en live-sänd studio för kommentarer och diskussion, och vi har i dagarna producerat en film tillsammans med journaliststudenter och kommunikatörsstudenter, som kommer att visas vid invigningen av konferensen. Förutom detta arbetar vi febrilt med att få till ett avtal för ett webbprogram som gör det sociala mötet lite enklare, och som vi vill använda för lunchraster, postercaféer och rundabordssamtal. Men administration tar tid, och vi ber er att ha överseende och hålla ut lite till!

Gillar du förresten också komikern Jacke Sjödin och hans tolkningar av livet under Corona-året 2020? Då får du inte missa konferensens tredje dag, då han kommer till vår studio och sammanfattar delar av konferensen – på rim.

HÅLLBART LÄRANDE I FOKUS

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkandesocialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi är stolta över att konferensen kommer att gästas av två huvudtalare: Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) och Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet. Dessutom kommer Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och lektor i konst, att tala under titeln Kritik Ansvar Omorientering och vi får höra Anders Söderholm och Andrea Amft (båda UKÄ) berätta om resultat från uppföljningen av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Utöver detta får du ta del av tankar kring hållbart lärande och förutsättningar för hållbart lärande i två paneldebatter, varav ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gästar den senare.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen utgår ifrån Campus Flemingsberg, i Huddinge, söder om Stockholm. Här ligger Södertörns högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda Korsets Högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.