DAGAR
TIMMAR
MINUTER
SEKUNDER

SENASTE NYTT

KONFERENSEN ÄNDRAR FORM

 

Det osäkra läget med Covid-19 har gjort att många konferenser har ställts in. Vi har bestämt att NU2020 ska genomföras, men inte på plats som vi först planerat för, utan digitalt. Det går därför numera enbart att anmäla sig som distansdeltagare till konferensen, antingen som ordinarie deltagare eller student. (Läs mer och anmäl dig till konferensen här.)

Vårt mål är att digitalisera hela programmet – inte bara delar av det som vi först hade tänkt – och vi arbetar just nu mot det målet. Inom kort kommer vi att lämna besked om antagning av abstract och fråga alla presentatörer om de är villiga att medverka som planerat. Naturligtvis kommer det att finnas tekniskt stöd för den som behöver – även om vi gissar att de flesta har lärt sig att hantera Zoom under våren. Tyvärr kan vi meddela att plenaren professor Maureen Linker blivit tvungen att ställa in sin medverkan och att programpunkten utgår.

En viktig del med NU är ju själva mötet och vi kommer att planera för olika digitala rum där vi inte bara kan lyssna, utan också interagera, diskutera och debattera. Vi tycker självklart att det är tråkigt att inte kunna träffas fysiskt, men ser den digitala formen som ett hållbart och spännande sätt att kunna genomföra konferensen! Så häng på och anmäl dig redan nu!

Vi ses på NU2020!

Hedda Söderlundh, för planeringsgruppen bakom NU2020

HÅLLBART LÄRANDE I FOKUS

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkandesocialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi är stolta över att konferensen kommer att gästas av två huvudtalare: Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability (Wageningen University, Nederländerna) och Patricia Staaf, föreståndare för Akademiskt lärarskap vid Malmö universitet. Dessutom kommer Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och lektor i konst, att tala under titeln Kritik Ansvar Omorientering och vi får höra Anders Söderholm och Andrea Amft (båda UKÄ) berätta om resultat från uppföljningen av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Utöver detta får du ta del av tankar kring hållbart lärande och förutsättningar för hållbart lärande i två paneldebatter, varav ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, gästar den senare.

KONFERENSEN

  • 7-9 oktober 2020
  • Campus Flemingsberg
  • Stockholm

Konferensen utgår ifrån Campus Flemingsberg, i Huddinge, söder om Stockholm. Här ligger Södertörns högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stockholms musikpedagogiska institut och Röda Korsets Högskola.

VAD ÄR NU2020?

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.