Rundabordssamtal

Vi ser fram emot din session på NU2020!

Formatet “Runda bord” är tänkt att bjuda in till samtal och möten mellan kollegor. Formatet ger möjlighet att ställa frågor och lyssna på andra. Alla deltagare har samma betydelse och deltagarnas röst har samma vikt.

På NU2020 kommer samtalet att genomföras i det digitala mötesverktyget Zoom. Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning ett zoom-rum för ditt samtal på förhand och lägga ut länken till rummet i konferensens schema. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet. Schemat kommer att vara lösenordskyddat och enbart öppet för konferensdeltagare.

I rummet kommer det att finnas dels en ordförande och dels en student som är tekniskt kunnig.  Ordförande hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem. Du kan be ordföranden att hålla koll på frågor i chatten, om du vill.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före din starttid och vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som det ska.

Du har 40 minuter totalt till förfogande. Vi ser gärna att du inleder med en kortare presentation (5–10 min) av problembeskrivningen och de frågor som du vill diskutera. Om ni blir fler än tio deltagare (vilket är högst troligt) vill vi att du planerar för smågruppsdiskussioner i så kallade breakout rooms, så att möjligheterna för alla att komma till tals blir större. Bestäm på förhand hur du vill att de återkopplar sina tankar till dig i helgrupp.

Frågor som stöd till planeringen:
  1. Vad vill du och dina deltagare ’skörda’ från din session?
  • Vilken fråga vill du diskutera?
  • Vad vill du ge deltagarna? Vad hoppas du själv få ut av samtalet?
  1. Hur ska deltagare delta?
  • Hur ställer du din fråga. Kan det (delvis) ske via en poll i Zoom, eller ett externt verktyg som exempelvis Mentimeter?
  1. Breakout rooms (rekommenderas vid fler än 10 deltagare).
  • Vad ska deltagarna samtala om i de mindre grupperna? Ska de anteckna i t.ex. en ”padlet” eller muntligt återrapportera  i plenum? Hur tänker du utnyttja dessa samtal i din session?
  • Hur ser en rimlig fråga ut som kan främja samtalet i mindre grupp?
Välkommen att diskutera din presentation med oss

Under september månad kommer vi att bjuda in alla som håller i ett rundabordssamtal till gemensamt möte via Zoom. Vi vill göra detta för att tillsammans tala igenom formatet och prata igenom möjligheterna att engagera deltagarna under era respektive sessioner. Vi vill gärna skapa en bredd i de tekniska stödverktyg som används under samtalen, så att de deltagare som deltar i flera sessioner upplever en viss variation. Vi uppmuntrar dig också starkt att bolla idéer med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte/ organisation på förhand.

Dagarna före konferensen samt under den första konferensdagens förmiddag kommer det också att finnas testrum för dig som vill prova ljud, video och att dela material från din dator med åhörare. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns bra, hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.