Delta på distans

Du kan välja att delta i konferensen på distans och betalar då en reducerad avgift.

Som distansdeltagare får du ta del av plenarerna, de inbjudna talarna och ett urval föredrag i formaten Muntlig presentation och Workshop samt Posterpresentationer. Utöver dessa aktiviteter kommer vi att erbjuda gemensamma ”fikarum” där du träffar andra distansdeltagare och kan utbyta erfarenheter och tankar. Vi kommer även att sända live från konferensen så att du kan ta del av mer informella händelser och möten på Campus Flemingsberg.

Vi önskar att alla som ska hålla en presentation är på plats i Stockholm (men detta kan komma att ändras framöver beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer).

Tekniska förutsättningar 

För att kunna delta på distans behöver du ha tillgång till en stabil nätuppkoppling, du behöver installera webbmötesverktyget Zoom, ha ett bra headset med mikrofon samt en dator med inbyggd kamera (alternativt dator med kamera-påhäng).

Hur tar jag del av konferensen på distans?

Du kommer att delta via Zoom webbmötesverktyg och det kommer att finnas länkar till varje online-aktivitet i schemat för konferensdagarna.

Vi kommer i god tid före konferensen att erbjuda testrum för Zoom så att du känner dig trygg att delta. All information om hur du förbereder dig för konferensen och deltar kommer att publiceras på webbplatsen i september 2020.

Tips! Anordna en minikonferens lokalt 

Om ni är några stycken i ett arbetslag eller en grupp personer på ditt lärosäte som inte kan delta på plats på Campus Flemingsberg uppmuntrar vi dig att ordna en ”minikonferens” lokalt. Avsätt tid för att ta del av utvalda aktiviteter, boka in gemensamma fikapauser och lunch. Ta del av aktiviterna i grupp eller var och en för sig och träffas över fika och lunch för att utbyta erfarenheter och tankar.

Det exakta programmet för dig som distansdeltagare presenteras i september. Därefter kan du börja boka in dina aktiviteter för din lokala minikonferens!