Om konferensen

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är Sveriges största konferens och mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare vid universitet och högskolor, däribland forskare i högskolepedagogik, pedagogiska utvecklare, akademiska ledare och studenter.


Som deltagare i NU2020 får du tillfälle att presentera och/eller lyssna till högskolepedagogisk forskning, ta del av undervisningspraktiker och nätverka med andra som också är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Hösten 2020 äger konferensen rum digitalt med utgångspunkt från Campus Flemingsberg, söder om Stockholm. De arrangerande lärosätena är Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Södertörns högskola och KTH Kungliga Tekniska Högskolan, som alla har lokaler på campus.

Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). SUHF har som främsta uppgift att tillvarata universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. För mer information se www.suhf.se. SUHF är värd för NU-konferensen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassning handlar om att alla ska kunna ta del av ett innehåll oavsett funktionsvariation. På NU2020 är nästan alla programpunkter live-sända i zoom och sparas inte. Endast panelsamtalen sparas och efter konferensen kommer de att finnas tillgängliga på SH-play. Vid förfrågan ordnar vi transkribering eller uppläsning av dessa i efterhand. Kontakta SUHF kansli, tel. 08-32 13 88 för vidare kontakt.