Panelsamtal

Panelsamtal #1. Förutsättningar för hållbart lärande

TID: 8/10 KL. 14:45-15:45. Se samtalet live här.

Hur ser lärosätenas förutsättningar ut för hållbart lärande? Hur kan våra lärosäten ytterligare verka för studenternas kritiskt tänkande? Vad innebär ett socialt ansvarstagande för lärosätet? Hur kan lärosätena vara öppna och välkommande för alla (vilket betydelse har t.ex. bedömningen av reell kompetens och hur den kan göras). Hur står sig dagens utbildningar i relation till frågan om livslångt lärande? Detta är exempel på frågor som vi hoppas ska ge ett inspirerande samtal kring lärosätenas förutsättningar för hållbart lärande.

Medverkande

 

Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning.

Nils Ekedahl, Prorektor vid Södertörns högskola med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Susanne Georgsson, Rektor Röda Korsets Högskola.

Annika Östman Wernerson, Vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet.

Sigbritt Karlsson, Rektor KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Simon Edström, Ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Moderator

Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik, Stockholms universitet.

 

Panelsamtal #2. Vad är hållbart lärande?

Avslutade reflexion och summering av NU2020

TID: 9/10 KL. 13.00-13.45. Se samtalet live här.

Konferensen avslutas med ett panelsamtal som sätter konferensens huvudtema i fokus, nämligen Hållbart lärande och frågan om god utbildning för alla studenter. Tanken är att panelen ska summera konferensen och dess viktigaste bidrag, för att söka svar på frågan om vad som karaktäriserar hållbart lärande och hur det kan involveras i våra olika kurser och program. Hur bidrar vi som studenter, lärare och ledare av högre utbildning till målet om en hållbar akademi?

Medverkande

 

Anders Rosén, docent och forskare inom hållbar utveckling inom högre utbildning. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan,

Patricia Staaf, Fil.lic i svenska språket och Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet.

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik och föreståndare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten, Södertörns högskola.

Alexis Engström, CEMUS (Centre for environment and development studies), Uppsala universitet.

Moderator

Hélène Edberg, lektor i retorik och högskolepedagogisk utvecklare, Södertörns högskola.