Posterpresentationer

Ett av programformaten på nu2020 är posterpresentationer. Alla posterpresentatörer har skickat in sin poster till oss på förhand, så att du ska kunna titta på dem när det passar dig bäst. Ta del av dem genom att följa denna länk.

Under konferensdagarna har vi fyra postercaféer där mellan fem och sju postrar presenteras och diskuteras. Du ser tiderna i vårt program.

På caféet visas inte hela filmen utan varje posterpresentatör får 1-2 minuter att kort påannonsera (”pitcha”) sin poster, dvs lyfta fram huvudbudskapet eller frågor som du vill diskutera. Därefter får deltagarna och posterpresentatörerna möjlighet att diskutera och ställa frågor. Om det är många personer som deltar i postercaféerna delar vi in deltagarna och presentatörerna i mindre grupper i breakout-rum.