Kontakt

Konferensen samarrangeras av de lärosäten som huserar i Campus Flemingsberg: Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut, Södertörns högskola och KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Styrgrupp för konferensen:

Hedda Söderlundh (Samordnare för NU2020, SH).

Jenny Magnusson (SH)

Kajsa Gustavsson (SH)

Hélène Edberg (SH)

Maria Weurlander (KTH)

Lena Nilsson-Wikmar (KI)

Maria Christidis (RKH)

Ketil Thorgersen (SMI)

Programgrupp: Maria Weurlander (KTH), Jenny Magnusson (SH), Marie Magnell (KTH), Sofia Vikström (KI)

Stort tack till följande personer som arbetet med konferensens genomförande: Anna Nilsson, John diMaria, Victoria Naverfeldt, Johanna Gårdman, Marcus Emas, Frida Frimodt, Maddy Smith Tucker, Ulf Larsson, Pontus Juth, Peter Gunnarsson, Helena Strömstedt, Jim-Andrew Shillings, Simon Karlsson.