Digital poster

Vi ser fram emot din posterpresentation på NU2020!

Alla postrar på NU2020 kommer att vara digitala och du kommer att presentera din poster i det digitala mötesverktyget Zoom eller liknande verktyg. Du förbereder din poster genom att skapa max 3 bilder i PowerPoint och sedan spelar du in en kort film (max 5 minuter) där du muntligt presenterar/berättar till dessa 3 bilder.

Här finns instruktioner om hur du gör.

När du är färdig skickar du filmen till konferensen på adressen nu2020@sh.se senast den 28 september. Detta för att vi ska hinna lägga upp filmerna på konferensens programsida i god tid före konferensen.

De digitala postrarna (alltså filmerna) kommer att ligga på konferensens programsida under konferensdagarna och deltagarna kan titta på dessa postrar när som helst under konferensen. Programsidan kommer att vara lösenordskyddad och enbart öppen för konferensdeltagare. För att möjliggöra diskussion och dialog om postrarna kommer det under konferensen finnas postercaféer då flera postrar diskuteras. Vid caféet visas inte hela filmen utan varje poster påannonseras endast kort, därefter får deltagarna och posterpresentatörerna diskutera. Dessa caféer hålls i Zoom eller liknande verktyg. Mer information om praktiska detaljer om postercaféerna återkommer vi till närmare konferensen.

Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning zoom-rum eller liknande för varje postercafé och du når det digitala rummet via konferensen schema när det är dags att presentera. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet strax före din session ska börja.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före sessionen startar. Vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som de ska.

I rummet kommer det att finnas dels en ordförande och dels en student som är tekniskt kunnig. Ordförande är “Host” och hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem.

Testa din posterpresentation

Dagarna före konferensen samt under den första konferensdagens förmiddag kommer det att finnas testrum för dig som vill prova ljud och video. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Tider annonseras närmare konferensen på webbplatsen. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns och hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.

Tänk på detta när du skapar din poster:
  • Gör dina 3 ppt-bilder så rena som möjligt och ta bara upp det mest centrala.
  • Din presentation/film ska inte vara längre än 5 minuter.
Efter konferensen

Som en möjlighet att utveckla konferensbidragen och sprida dem till en bredare publik, uppmuntras konferensdeltagarna att efter konferensen skicka in bidrag till tidskriften Högre utbildningHögre utbildning är en kollegialt granskad vetenskaplig e-tidskrift med syfte att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Information om olika bidragsformer och riktlinjer för författare finns på tidskriftens webbplats, https://hogreutbildning.se.