Digital poster

Vi ser fram emot din posterpresentation på NU2020!

Instruktionen är reviderad 2020-09-22.

Alla postrar på NU2020 kommer att vara digitala och du kommer att presentera och få möjlighet att diskutera din poster i det digitala mötesverktyget Zoom. Under konferensen har vi fyra postercaféer där mellan fem och sju postrar presenteras och diskuteras.

Förberedelser

Du förbereder din poster genom att skapa max 3 bilder i PowerPoint och sedan spelar du in en kort film (max 5 minuter) där du muntligt presenterar/berättar till dessa 3 bilder.

Här finns instruktioner om hur du gör.

När du är färdig skickar du filmen till konferensen på adressen nu2020@sh.se senast den 28 september. Detta för att vi ska hinna lägga upp filmerna på konferensens programsida i god tid före konferensen.

De digitala postrarna (alltså filmerna) kommer att ligga på konferensens programsida under konferensdagarna och deltagarna kan titta på dessa postrar när som helst under konferensen. Programsidan kommer att vara lösenordskyddad och enbart öppen för konferensdeltagare.

Under konferensen

Se till att ditt namn är korrekt skrivet i Zoom och lägg till information om lärosäte/organisation – det blir din namnbricka. Du ändrar namnet i Zoom genom att markera din egen bild och klickar på de tre punkterna uppe till höger (…). Välj ”Byt namn” och skriv in namn och lärosäte.

För att möjliggöra diskussion och dialog om postrarna under konferensen har vi postercaféer. I varje postercafé kommer det finnas en ordförande och en student som är tekniskt kunnig. Ordförande hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem.

På caféet visas inte hela filmen utan varje posterpresentatör får 1-2 minuter att kort påannonsera (”pitcha”) sin poster, dvs lyfta fram huvudbudskapet eller frågor som du vill diskutera. Därefter får deltagarna och posterpresentatörerna möjlighet att diskutera och ställa frågor. Om det är många personer som deltar i postercaféerna så delar vi in deltagarna och presentatörerna i mindre grupper i breakout-rum. Vi rekommenderar inte att visa bilder under den korta påannonseringen, men om du vill visa något som svar på frågor under diskussionerna i smågrupper kan det vara bra att ha förberett ev PowerPoint eller annat material.

Vi som arrangerar konferensen kommer att skapa ett zoom-rum för varje postercafé och du når det digitala rummet via konferensens schema när det är dags att presentera. Du klickar bara på länken i konferensprogrammet strax före din session ska börja.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före sessionen startar. Vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som de ska.

Kort teknisk checklista

  • Jag vet hur jag delar skärm med andra i Zoom
  • Jag har ett bra headset med mikrofon och jag har testat ljudet före presentationen
  • Min kamera står på ett bra sätt, så att mitt ansikte syns rakt framifrån
Diskutera med oss och testa din posterpresentation

Har du frågor? Välkommen att prata om din presentation med oss den 21/9 eller den 22/9 kl. 14-15. Inbjudan skickas ut över e-post till alla presentatörer omkring en vecka före.

Under den första konferensdagens förmiddag kommer det att finnas testrum för dig som vill prova ljud och video. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Tider annonseras närmare konferensen på webbplatsen. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns och hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.

Tänk på detta när du skapar din poster:
  • Gör dina 3 ppt-bilder så rena som möjligt och ta bara upp det mest centrala.
  • Din presentation/film ska inte vara längre än 5 minuter.
Efter konferensen

Som en möjlighet att utveckla konferensbidragen och sprida dem till en bredare publik, uppmuntras konferensdeltagarna att efter konferensen skicka in bidrag till tidskriften Högre utbildningHögre utbildning är en kollegialt granskad vetenskaplig e-tidskrift med syfte att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Information om olika bidragsformer och riktlinjer för författare finns på tidskriftens webbplats, https://hogreutbildning.se.

Observera att alla presentatörer måste vara anmälda till konferensen.