Delta i konferensen

 

 

Sista dag för anmälan är den 20 september 2020. Observera att alla presentatörer också måste anmäla sig till konferensen och betala en deltagaravgift. Du anmäler dig genom att fylla i ett anmälningsformulär. Klicka på knappen ovan för att komma till formuläret.

  • Ordinarie deltagare på distans: 3 500 kr (exklusive moms)
  • Studerande deltagare på distans (även doktorander): 2 500 kr (exklusive moms)
  • Studentkårsrepresentant: 400 kr (exklusive moms), max två per studentkår.

Ni kanske undrar varför deltagaravgiften inte kunnat sänkas mer i och med omställningen till en digital konferens? Tyvärr är det så att många kostnader är oförändrade, trots omställningen. Lunch, fika och middag går givetvis bort, men t.ex. lokaler var redan bekostade av de arrangerande lärosätena så där finns ingen besparing att göra för NU2020. Samtidigt har andra kostnader tillkommit. Vi har skalat upp den tekniska supporten och vissa tekniska lösningar och har tillkommit. Vi har också lagt till flera sociala (digitala) händelser så att  konferensen ska bli en roligare och bättre upplevelse för dig som deltar!

Kategorin ”studentkårsrepresentant” gäller för personer som arbetar för en av Sveriges studentkårer. Det rabatterade priset är möjligt för högst två personer från varje kår. Vilka som ska representera kåren måste alltså bestämmas före anmälan.

Konferensen betalas genom faktura, som skickas ut vid slutet av månaden. Fakturan skickas till den adress som du uppger vid anmälan. Var därför redo med rätt fakturaadress samt ditt lärosätes organisationsnummer (ifall detta är aktuellt). Om du har frågor om fakturering vänder du dig till nu2020@sh.se

Obs! Efter den 1 september 2020 är det tyvärr inte möjligt att få tillbaka avgiften vid en eventuell avanmälan.

Välkommen med din anmälan!