Anmälan av deltagande

Anmälan till konferensen öppnar 1 mars 2020 och stänger 20 september 2020. Anmälan görs på webbplatsen.