Delta i konferensen

 

 

Sista dag för anmälan är den 6 oktober 2020. Observera att alla presentatörer också måste anmäla sig till konferensen och betala en deltagaravgift.

  • Ordinarie deltagare på distans: 3 500 kr (exklusive moms)
  • Studerande deltagare på distans (även doktorander): 2 500 kr (exklusive moms)
  • Studentkårsrepresentant: 400 kr (exklusive moms), max två per studentkår.

Konferensen betalas genom faktura, som skickas ut vid slutet av månaden. Fakturan skickas till den adress som du uppger vid anmälan. Var därför redo med rätt fakturaadress samt ditt lärosätes organisationsnummer (ifall detta är aktuellt). Om du har frågor om fakturering vänder du dig till nu2020@sh.se

Ni kanske undrar varför deltagaravgiften inte kunnat sänkas mer i och med omställningen till en digital konferens? Tyvärr är det så att många kostnader är oförändrade, trots omställningen. Lunch, fika och middag går givetvis bort, men t.ex. lokaler var redan bekostade av de arrangerande lärosätena så där finns ingen besparing att göra för NU2020. Samtidigt har andra kostnader tillkommit. Vi har skalat upp den tekniska supporten och vissa tekniska lösningar och har tillkommit så att konferensen ska bli en roligare och bättre upplevelse för dig som deltar!

Kategorin ”studentkårsrepresentant” gäller för personer som arbetar för en av Sveriges studentkårer. Det rabatterade priset är möjligt för högst två personer från varje kår. Vilka som ska representera kåren måste alltså bestämmas före anmälan.

Obs! Efter den 1 september 2020 är det tyvärr inte möjligt att få tillbaka avgiften vid en eventuell avanmälan.

Välkommen med din anmälan!