Utställare

Är du intresserad av att visa upp din organisation och dina erbjudanden på landets största konferens för utveckling av högre utbildning? Kontakta styrgruppen nu2020@sh.se för information.

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Swednet finns representerade på konferensen den 8/10 kl. 11.15-13.15.

Swednet bildades den 26 oktober 1997, efter att under många år ha varit ett informellt nätverk inom pedagogiskt utvecklingsarbete för högre utbildning. 2003 formaliserades nätverket till en organiserad förening.

Syfte

Föreningens syfte är att:

  • stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området

Föreningen skall bejaka mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utbildningsområdet.

Kontakt: Swednet.

UNESCO OER Rekommendation för implementering

Gruppen finns representerade på konferensen den 8/10 kl. 11.15-13.15.

UNESCO OER Rekommendationen för implementering har blivit antagen av nästan 200 medlemsländer, även Sverige den 25 november 2019. Josefine Hellroth Larsson från Wikimedia Sverige har samordnat översättningsarbetet där en grupp experter på frivillig basis arbetat med detta under våren och sommaren 2020. Arbetet är nu avslutat och översättningen ska spridas, och ett av de första tillfällena är NU-konferensen. Översättningsgruppen samverkar genom Mötesplats OER, ett nätverk för alla som är intresserade av frågor som berör öppna digitala lärresurser (OER). Här samlas vi för att diskutera aktuella frågor och ge varandra tips och idéer kring OER.

Josefine Hellroth Larsson, Projektledare,  Wikimedia Sverige

Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. Oberoende expert, forskare,  kvalitetsvärderare och utredare, SVERD, SIS, ISO, EDEN, ICDE

Christophe Premat, docent i franska med kulturvetenskaplig inriktning, Stockholms universitet.

Pontus Juth, Bibliotekarie, Södertörns högskola

Klimatstudenterna

Gruppen finns representerade på konferensen den 8/10 kl. 11.15-13.15.

The movement and national association Climate Students Sweden, founded in 2018 with local groups at 16 HEIs, argue that universities have a unique role to play – symbolically, pedagogically and practically – in realising the climate transition. In 2019, the government sharpened the requirements for universities’ to promote sustainable development and reduce their own direct emissions, and 37 HEIs adopted the Climate Framework, committing to achieve emissions in line with the 1.5 degree target by 2030. Now, Climate Students have made a ranking of the universities to follow them up on their commitments. Join us to hear the results!

Webbplats: klimatstudenterna.se Facebook page, klicka här.

Kontaktperson: Felicia Olsson

UHR: Erasmus+

Gruppen finns representerade på konferensen den 8/10 kl. 11.15-13.15

Universitets- och högskolerådet är det nationella programkontoret för Erasmus+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Erasmus+ erbjuder många möjligheter för högskolepedagogisk utveckling. Kom och träffa oss för att höra mer om hur ditt lärosäte kan bättre utnyttja möjligheterna inom Erasmus+ för pedagogisk utveckling.

  1. Har du ett projekt eller projektidé för hur ditt lärosäte kan arbeta strategiskt med utvecklingen av högskolepedagogik? T.ex. genom att ta fram och testa nya metoder, skapa kurser eller kompetensutveckla lärare? Genom programdelen Erasmus+ strategiska partnerskap kan du göra just det.
  2. Det finns många möjligheter för personal att delta i utbyte genom Erasmus+. Både för akademisk, icke-akademisk personal och doktorander. En möjlighet är att åka till ett annat lärosäte för att jobbskugga kollegor och därmed fortbilda sig i pedagogiska färdigheter.
  3. Det nya Erasmus+ programmet (2021-2027) lanseras i början av nästa år. En av nyheterna i programmet är aktiviteten Erasmus+ blended mobility. Universitet- och högskolor som deltar i Erasmus+ mobilitet får medel för att tillsammans med två andra partneruniversitet skapa utbyteskurser som består av korta fysiska utbyten i kombination med virtuell utbildning.

Låter detta intressant? Koppla upp er och prata med oss!

Kontakt: Alma Joensen