Muntlig presentation

Vi ser fram emot din presentation på NU2020!

Du kommer att genomföra din presentation i det digitala mötesverktyget Zoom. Presentationen ska vara högst 15 minuter lång och utöver detta kommer det att finnas ca fem minuter avsatt för frågor. Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning zoom-rum för varje session och du når zoom-rummet via konferensen schema när det är dags att presentera. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet strax före din session ska börja. Programsidan kommer att vara lösenordskyddad och enbart öppen för konferensdeltagare.

Rummen kommer att öppna 10 minuter före första presentationen i sessionen. Vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som det ska.

I rummet kommer det att finnas dels en ordförande och dels en student som är tekniskt kunnig. Ordförande hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem.

I formatet muntlig presentation förväntar vi oss inte att personerna som lyssnar ska interagera med varandra eller delta i t.ex. omröstningar. Med tanke på den begränsade tiden avråder vi från att du planerar sådana aktiviteter. Däremot uppmuntras publiken till att ställa frågor i chatten i Zoom och du får hjälp från ordförande att fördela ev. frågor från chatten. Du behöver alltså inte själv hålla kolla på chatten.

Alla presentatörer måste vara anmälda till konferensen.

Testa din presentation

Före konferensen kommer det att finnas testrum för dig som vill prova ljud, video och att dela en presentation från din dator med publiken. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns och hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.

5/10, kl. 12-14. En zoomlänk för testtiden kommer att meddelas per e-post till den som står som förste författare till en muntlig presentation.

7/10, kl. 09.30-10.30 (flera parallella testrum). Zoomlänkar kommer att finnas i programmet, se fliken program.

Tekniska förberedelser

Förbereda dig före presentationen genom att kontrollera att du syns och hörs bra. Höj gärna din laptop på någonting så att vi kan se ditt ansikte rakt framifrån under presentationen. Låna gärna ett headset med bra mikrofon på ditt lärosäte om du inte har ett själv. Det är därtill viktigt att ha en bra manusteknik eftersom publiken bara ser din överkropp. Du måste också vara beredd på att kunna tala utan återkoppling i form av nickningar eller hummanden under din inledning. De som sitter i publiken kommer troligen att ha sitt eget ljud avstängt och du ser inte nödvändigtvis alla i bild.

Om du vill använda Powerpoint och dela skärm med publiken: använd få bilder med fåtal nyckelord på varje. För mycket text är sällan en fördel i Zoom. Använd gärna illustrationer eller fotografier.

Se till att ditt namn är korrekt utskrivet i Zoom och lägg till information om lärosäte/organisation, det blir din namnbricka. Du ändrar namnet i Zoom genom att markera din egen bild och klickar på de tre punkterna uppe till höger (…). Välj ”Byt namn” och skriv in namn och lärosäte.

Sist på denna sida finns en allmän beskrivning av Zoom-rummet samt hur du delar skärm med andra (för att visa en eventuella Powerpoint).

Kort teknisk checklista

  • Jag vet hur jag delar skärm med andra i Zoom.
  • Jag har ett bra headset med mikrofon och jag har testat ljudet före presentationen
  • Min kamera står på ett bra sätt, så att mitt ansikte syns rakt framifrån
  • Jag har testat hur jag läser från mitt manus utan att tappa kontakt med publiken
  • Jag har planerat för breakout rooms och smågruppssamtal om det blir fler än 6 deltagare och har en plan för hur de ska ta del av ev. material.

Under konferensen

Kom ihåg att komma in till zoomrummet tio minuter före första presentationen i din session.

Ha din presentation öppen på datorn redan innan du öppnar Zoom, så att du snabbt kan dela skärm med de andra när det är din tur att presentera. Om du använder manus, se till att ställa det på ett sätt så att du kan titta på det utan att publiken mister kontakten med dig.

Efter konferensen

Som en möjlighet att utveckla konferensbidragen och sprida dem till en bredare publik, uppmuntras konferensdeltagarna att efter konferensen skicka in bidrag till tidskriften Högre utbildning. Tidskriften är en kollegialt granskad vetenskaplig e-tidskrift med syfte att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Information om olika bidragsformer och riktlinjer för författare finns på tidskriftens webbplats, https://hogreutbildning.se.

Grafik: Alastair Creelman