Muntlig presentation

Vi ser fram emot din presentation på NU2020!

Du kommer att genomföra din presentation i det digitala mötesverktyget Zoom. Presentationen ska vara högst 15 minuter lång och utöver detta kommer det att finnas ca fem minuter avsatt för frågor. Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning zoom-rum för varje session och du når zoom-rummet via konferensen schema när det är dags att presentera. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet strax före din session ska börja. Programsidan kommer att vara lösenordskyddad och enbart öppen för konferensdeltagare.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före första presentationen i sessionen. Vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som det ska.

I rummet kommer det att finnas dels en ordförande och dels en student som är tekniskt kunnig. Ordförande är “Host” och hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem.

I formatet muntlig presentation förväntar vi oss inte att personerna som lyssnar ska interagera med varandra eller delta i t.ex. omröstningar. Med tanke på den begränsade tiden avråder vi från att du planerar sådana aktiviteter. Däremot uppmuntras publiken till att ställa frågor i chatten i Zoom och du får hjälp från ordförande att fördela ev. frågor från chatten. Du behöver alltså inte själv hålla kolla på chatten.

Testa din presentation

Dagarna före konferensen samt under den första konferensdagens förmiddag kommer det att finnas testrum för dig som vill prova ljud, video och att dela en presentation från din dator med publiken. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Tider annonseras närmare konferensen här på webbplatsen. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns och hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.

Efter konferensen

Som en möjlighet att utveckla konferensbidragen och sprida dem till en bredare publik, uppmuntras konferensdeltagarna att efter konferensen skicka in bidrag till tidskriften Högre utbildningHögre utbildning är en kollegialt granskad vetenskaplig e-tidskrift med syfte att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Information om olika bidragsformer och riktlinjer för författare finns på tidskriftens webbplats, https://hogreutbildning.se.