Plenarer

Maureen Linker

Professor of Philosophy, University of Michigan

Titel: Finding the Goldilocks Zone in the University Classroom

Maureen Linker doktorerade i ämnet filosofi vid City University of New York. Hon är för närvarande professor i filosofi vid University of Michigan, Dearborn campus, där hon har undervisat och forskat sedan 1997. Linkers senaste bok heter Intellectual EmpathyCritical Thinking for Social Justice, och publicerades 2015 vid University of Michigan Press.

Maureen Linker received her Ph.D. in philosophy in from the City University of New York. She is currently Professor of Philosophy at the University of Michigan’s Dearborn campus where she has been teaching and researching since 1997. Her most recent book is Intellectual Empathy: Critical Thinking for Social Justice published by University of Michigan Press in 2015.

 

 

Arjen Wals 

Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen University

Titel:

Arjen Wals är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen universitet och UNESCO-ordförande inom samma område. Hans undervisning och forskning handlar om lärandeprocesser och lärandemiljöer som gör det möjligt att bidra till hållbarhet. En central fråga i hans arbete är: hur kan man skapa förutsättningar som stöttar (nya) former av lärande, och som tar full hänsyn till den mångfald, kreativitet och problemlösningsförmåga som finns omkring oss, men som fortfarande i stort utsträckning är outnyttjade i vårt sökande efter en värld som är hållbarare än dagens? Arjen Wals är redaktör och medredaktör till flera populära böcker, så som ‘Higher Education and the Challenge of Sustainability’ (Kluwer Academic, 2004). Han driver dessutom en blogg om hållbarhet inom utbildningsområdet, som kan nås här.

Arjen Wals is Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability at Wageningen University and holds the UNESCO Chair of Social Learning and Sustainable Development. His teaching and research focus on designing learning processes and learning spaces that enable people to contribute meaningfully sustainability. A central question in his work is: how to create conditions that support (new) forms of learning which take full advantage of the diversity, creativity and resourcefulness that is all around us, but so far remain largely untapped in our search for a world that is more sustainable than the one currently in prospect? He is editor and co-editor of a number of popular books including: ‘Higher Education and the Challenge of Sustainability’ (Kluwer Academic, 2004). He writes a regular research blog that signals developments in the emerging field of sustainability education.

 

Patricia Staaf

Fil.lic. i svenska språket, Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet

Titel: TBA

 

 

 

Inbjuden talare Johanna Gustafsson Fürst 

Konstnär och lektor i konst, Konstfack

Titel: Kritik Ansvar Omorientering

Johanna Gustafsson Fürst är konstnär och lektor i konst på Konstfack. Hennes verk berör sambanden mellan sociala system och individer. Just nu är hon aktuell med uställningen Ympa orden, piska min tunga på Stockholms Universitet, som berör sambanden mellan makt och språk och relationen språk och kropp. År 2017 tog Gustafsson Fürst emot Moderna Museets skulpturpris.