Workshop

Vi ser fram emot din workshop på Nu2020!

I formatet workshop vill vi att deltagarna ska arbeta aktivt med en konkret metod, ett material eller en frågeställning. Workshoppen bygger på deltagarnas aktivitet och det är deras samtal med dig som arrangör och med varandra som ska stå i fokus. Planera därför på förhand vad deltagarna ska göra och vilka digitala verktyg du vill ta hjälp av för att nå dina mål.

Du kommer att genomföra workshoppen i det digitala mötesverktyget Zoom. Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning ett zoom-rum för din workshop på förhand och lägga ut länken till rummet i konferensens schema. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet. Schemat kommer att vara lösenordskyddat och enbart öppet för konferensdeltagare.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före din starttid och vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som det ska.

I rummet kommer det att finnas en ordförande och en student som är tekniskt kunnig. Vi som arrangörer är “Host” till en början och du som håller i workshoppen (eller som står som kontaktperson om ni är flera) kommer att vara inskriven som “co-host”, och ta över värdskapet när du är inne i rummet. Ordförande hälsar alla välkomna samt avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem. Du kan be ordföranden att hålla koll på frågor i chatten om du vill.

Du har totalt 60 minuter till ditt förfogande. Vi vill att du inleder med en presentation på max 15 min, där frågeställningen eller diskussionen sätts i ett högskolepedagogiskt sammanhang.  Därefter börjar den dialogiska delen av workshoppen. Om ni är fler än sex deltagare (vilket är högst troligt) vill vi att du planerar för smågruppsdiskussioner i så kallade breakout rooms. Vi vill att du själv skapar dessa rum under workshoppen när det är dags, så att du själv kan gå in och ut ur dem och hålla kontroll över workshoppen. Bestäm på förhand hur deltagarna ska ta del av materialet som ska diskuteras i rummen, och hur du vill att de återkopplar sina tankar till dig i helgrupp. Summera workshoppen mot slutet av sessionen.

Frågor som stöd till planeringen

 1. Vad vill du och dina deltagare ’skörda’ från din session?
 • Vilken är din målsättning?
 • Vad vill du ge deltagarna? Vad hoppas du själv få ut av samtalet?
 1. Hur ska deltagare delta?
 • Hur ställer du ev. frågor? Kan det (delvis) ske via en poll i Zoom, eller ett externt verktyg som exempelvis Mentimeter?
 • Hur ska deltagarna få tillgång till ev. material som de ska diskutera eller arbeta med?
 • Hur ska arbetet i smågrupper se ut: Vad ska deltagarna göra? Ska de anteckna under smågruppsdiskussionerna eller muntligt återrapportera i plenum? Hur tänker du utnyttja dessa samtal i din avslutning?

Välkommen att diskutera och planera din workshop med oss

Under september bjuder vi in alla som håller i en workshop till gemensamma möten via Zoom. Vi vill göra detta för att tillsammans tala igenom formatet och prata igenom möjligheter att engagera deltagarna under era respektive sessioner. Vi vill gärna skapa en bredd i de tekniska stödverktyg som används under workshopparna, så att de deltagare som deltar i flera sessioner upplever en viss variation. Vi uppmuntrar dig också starkt att bolla idéer med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte/organisation på förhand.

Dagarna före konferensen samt under den första konferensdagens förmiddag kommer det också att finnas testrum för dig som vill prova ljud, video och att dela material från din dator med åhörare. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns och hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.

Vi välkomnar dig till ett av följande två tillfällen för att prata om din presentation:

24/9 kl 11-12

25/9 kl 11-12

Zoom-länk meddelas över e-post.

Obs! Även presentatörer måste anmäla sig till konferensen.

Virtuell konferens, vad ska jag tänka på? 

En skillnad mot tidigare är att du kan behöva lägga mer kraft på att uppmuntra och uppmana deltagarna till att interagera, särskilt i större grupper. En fördel är att det finns många digitala verktyg som du kan använda för detta, t.ex. Zooms poll för att trigga frågor eller utvärdera sessionen, ett onlinedokument för att samarbeta runt text, eller en vägg där deltagarna kan posta digitala post-it lappar t ex MIRO eller MURAL.

Tekniska förberedelser

Förbereda dig före presentationen genom att kontrollera att du syns och hörs bra. Höj gärna din laptop på någonting så att vi kan se ditt ansikte rakt framifrån under presentationen. Låna gärna ett headset med bra mikrofon på ditt lärosäte om du inte har ett själv. Det är därtill viktigt att ha en bra manusteknik eftersom publiken bara ser din överkropp. Du måste också vara beredd på att kunna tala utan återkoppling i form av nickningar eller hummanden under din inledning. De som sitter i publiken kommer troligen att ha sitt eget ljud avstängt och du ser inte nödvändigtvis alla i bild.

Om du vill använda Powerpoint och dela skärm med publiken: använd få bilder med fåtal nyckelord på varje. För mycket text är sällan en fördel i Zoom. Använd gärna illustrationer eller fotografier.

Se till att ditt namn är korrekt utskrivet i Zoom och lägg till information om lärosäte/organisation, det blir din namnbricka. Du ändrar namnet i Zoom genom att markera din egen bild och klickar på de tre punkterna uppe till höger (…). Välj ”Byt namn” och skriv in namn och lärosäte.

Sist på denna sida finns en allmän beskrivning av Zoom-rummet samt hur du delar skärm med andra (för att visa en eventuella Powerpoint).

Kort teknisk checklista

 • Jag vet hur jag delar skärm med andra i Zoom.
 • Jag har ett bra headset med mikrofon och jag har testat ljudet före presentationen
 • Min kamera står på ett bra sätt, så att mitt ansikte syns rakt framifrån
 • Jag har testat hur jag läser från mitt manus utan att tappa kontakt med publiken
 • Jag har planerat för breakout rooms och smågruppssamtal om det blir fler än 6 deltagare och har en plan för hur de ska ta del av ev. material.

Under konferensen

Kom ihåg att komma in till zoomrummet tio minuter innan din workshop börjar.

Ha din presentation öppen på datorn redan innan du öppnar Zoom, så att du snabbt kan dela skärm med de andra när det är din tur att presentera. Om du använder manus, se till att ställa det på ett sätt så att du kan titta på det utan att publiken mister kontakten med dig.

 

Grafik: Alastair Creelman