Workshop

Vi ser fram emot din workshop på NU2020!

I formatet workshop vill vi att deltagarna ska arbeta aktivt med en konkret metod, ett material eller en frågeställning. Workshoppen bygger på deltagarnas aktivitet och det är deras samtal med dig som arrangör och med varandra som ska stå i fokus. Planera därför på förhand vad deltagarna ska göra och vilka digitala verktyg du vill ta hjälp av för att nå dina mål.

Du kommer alltså att genomföra workshoppen i det digitala mötesverktyget Zoom. Vi som arrangerar konferensen kommer att göra i ordning ett zoom-rum för din workshop på förhand och lägga ut länken till rummet i konferensens schema. Du ska alltså inte själv skapa ett zoom-rum, utan klickar bara på länken i konferensprogrammet. Schemat kommer att vara lösenordskyddat och enbart öppet för konferensdeltagare.

Obs! Rummen kommer att öppna 10 minuter före din starttid och vi ber dig som presenterar att vara på plats då, så att vi hinner se att ljud och bild fungerar som det ska.

I rummet kommer det att finnas dels en ordförande och dels en student som är tekniskt kunnig. Ordförande hälsar alla välkomna och avslutar sessionen, och studenten hjälper till med tekniken om det uppstår problem. Du kan be ordföranden att hålla koll på frågor i chatten, om du vill.

Du har 60 minuter totalt till förfogande. Vi vill att du inleder med en presentation på max 15 min, där frågeställningen eller diskussionen sätts i ett högskolepedagogiskt sammanhang. Därefter börjar den dialogiska delen av workshoppen. Om ni är fler än sex deltagare (vilket är högst troligt) vill vi att du planerar för smågruppsdiskussioner i så kallade breakout rooms. Bestäm på förhand hur deltagarna ska ta del av materialet som ska diskuteras i rummen, och hur du vill att de återkopplar sina tankar till dig i helgrupp. Summera workshoppen mot slutet av sessionen.

Frågor som stöd till planeringen:
  1. Vad vill du och dina deltagare ’skörda’ från din session?
  • Vad vill du ge deltagarna? Vad hoppas du själv få ut av workshoppen?
  1. Hur ska deltagare delta?
  • Hur presenterar du metoden, materialet eller din frågeställning? Kan frågor (delvis) ställas via en poll i Zoom, eller ett externt verktyg som exempelvis Mentimeter?
  1. Breakout rooms (rekommenderas vid fler än 6 deltagare).
  • Vad ska deltagarna samtala om i de mindre grupperna? Ska de anteckna i t.ex. en ”padlet” eller muntligt återrapportera  i plenum? Hur tänker du utnyttja dessa samtal i din session?
Välkommen att diskutera din presentation med oss

Under september månad kommer vi att bjuda in alla som håller i en workshop till ett eller flera gemensamma möten via Zoom. Vi vill göra detta för att tillsammans tala igenom formatet och prata igenom möjligheter att engagera deltagarna under era respektive sessioner. Vi vill gärna skapa en bredd i de tekniska stödverktyg som används under workshopparna, så att de deltagare som deltar i flera sessioner upplever en viss variation. Vi uppmuntrar dig också starkt att bolla idéer med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte/ organisation på förhand.

Dagarna före konferensen samt under den första konferensdagens förmiddag kommer det också att finnas testrum för dig som vill prova ljud, video och att dela material från din dator med åhörare. I testrummet får du hjälp av en tekniskt kunnig person. Om du inte använder denna service ska du själv testa ljud och bild före konferensen (att du syns bra, hörs bra), förslagsvis med en IKT-pedagog vid ditt lärosäte.